Meester Daan  

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Binnen VierKeerWijzer staan we dan ook voor het uitdagen van leerlingen in een leerrijke omgeving. Om op hun eigen manier het thema te verkennen en hun oprechte belangstelling op te wekken om vervolgens samen op onderzoek uit te gaan. 

Samen met meester Daan breiden we ons aanbod nog verder uit met een heel eenvoudig, maar zeer doeltreffend hulpmiddel; de DiscoveryBox of DiBo! Gemakkelijk, zonder veel voorbereiding, zelf te maken en vrijwel kosteloos. Samen met de hierbij speciaal ontwikkelde Onderzoekswijzer daag je de leerlingen in jouw klas uit om op “avontuur” te gaan. 

 

Meester Daan komt naar school! (Uitleg voor leerkrachten)

 

Het werken met de box past binnen ieder thema in iedere groep, ondersteunt begrijpend lezen en het programma van leren leren. Het leert kinderen kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend te werken volgens de 21ste-eeuwse vaardigheden. We zijn ervan overtuigd dat dit hulpmiddel iedere keer weer helpt nieuwsgierigheid op te wekken en kinderen laat verwonderen over de wereld om hun heen. 

 

En extra bijzonder: Introduceer het werken met de DiscoveryBox samen met meester Daan! Want…

 

Natuurlijk is meester Daan al onderdeel van het onderwijs binnen VierKeerWijzer door de filmpjes met bijbehorende lessen en de vragen van de leerlingen op webje-wijzer. Grijp nu je kans om hem nóg meer te betrekken bij jullie onderwijs.  Nodig meester Daan uit bij jullie op school voor een dagvullend programma waar hij samen met de groepen 1 t/m 8 aan het werk gaat om zo te ervaren hoe leuk het is om nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken en veel te leren. 

 

Hoe ziet een dag met de kinderen eruit?

Uiteraard zijn onderstaande tijden slechts een indicatie, het programma wordt volledig met jullie afgestemd. 

9.00 - 9.30 uur Meester Daan ontmoet de leerlingen op een we heel bijzondere manier op het schoolplein. Ceremonieel wordt de dag geopend en worden de DiBo’s aan de diverse groepen uitgereikt. 
9.30 - 10.30 uur

Meester Daan nodigt de leerlingen van 1 t/m 4 uit in de hal, speellokaal of andere ruimte waar meerdere groepen bijeen kunnen zitten. Hier maken de kinderen in de onderbouw op een interactieve manier kennis met de DiscoveryBox van meester Daan en onderzoeken ze samen met hem wat er in de DiBo zit. Het thema staat in deze activiteit natuurlijk centraal. 

In de tussentijd werken de bovenbouwgroepen* met de DiscoveryBox en de Onderzoekswijzer. De leerlingen krijgen allemaal een notitieboekje, gericht op het maken van aantekeningen en studerend leren. Dit notitieboekje gebruiken de leerlingen uit de bovenbouw ook tijdens het kindercollege later op de dag.

10.30 - 12.00 uur  Meester Daan bezoekt de bovenbouwgroepen tijdens het werken met de DiBo.
13.00 - 14.00 uur

Meester Daan nodigt de leerlingen van groep 5 t/m 7 uit in de hal, speellokaal of andere ruimte waar meerdere groepen bijeen kunnen zitten. 

In dit kindercollege behandelt hij een wel heel bijzondere DiBo waarbij wetenschap en techniek een belangrijke plaats inneemt. En natuurlijk zit dit kindercollege bomvol informatie over het 4xWijzer thema. 

14.00 - 14.15 uur De dag wordt gezamenlijk afgesloten op het schoolplein. 

*Bijgaand voorbeeld is gebaseerd op een 8-klassige school. Is de school groter of kleiner, wordt in onderling overleg een geschikt aanbod samengesteld.

 

Mocht een dag met de leerlingen niet passen? 

Dan kun je meester Daan ook op jouw school uitnodigen om samen met het team de werkwijze te oefenen. In deze bijeenkomst van 1,5 uur maken de leerkrachten kennis met de Onderzoekswijzer en de DiscoveryBox. Door zelf met de box te werken en er vervolgens één te ontwerpen voor je eigen groep, kun je na deze bijeenkomst direct met je leerlingen op onderzoek!

 

Wat levert dit op?

Na de dag of de leerkrachtenbijeenkomst weet iedere deelnemer uit eigen ervaring hoe de DiBo werkt, hoe eenvoudig het is om kinderen met deze werkwijze nieuwsgierig te maken en hoe onderzoekend en ontdekkend leren gestart kan worden in je eigen klas. Na het vertrek van meester Daan blijft alles achter wat nodig is om een volgende keer zelf aan de slag te gaan met de DiscoveryBox!

Wat uiteraard ook achterblijft is een herinnering aan een te gekke dag waarbij ze bij het werken met de DiBo veel ervaring hebben opgedaan met de 21ste-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontdekkend leren. En bij de kindercolleges staat wetenschap en techniek centraal en ontmoeten de leerlingen "live" meester Daan, die in ieder filmpje weer van zich laat horen! Zo gaan de lessen en filmpjes nóg meer leven.

 

Schooljaar '22/'23 een meester Daan dag?

Voor het schooljaar 2022/2023 hoor ik graag naar welke datum jullie voorkeur uitgaat. Er zal vervolgens z.s.m. contact met u opgenomen worden om een definitieve datum vast te stellen.

 

Beschikbare thema's:

 

Prijzen: 

Het dagprogramma met de groepen 1 t/m 8 kost € 495, -

De bijeenkomst met de leerkrachten kost € 250, -

Bovenstaande bedragen zijn incl. BTW en alle materialen, excl. reiskosten.

 

 

 

Aanmeldingsformulier

(inschrijving op volgorde van binnenkomst)

 

 

Factuuradres (indien van toepassing)

 

 

Wij willen graag dat meester Daan bij ons op school komt om met de leerlingen aan de slag te gaan met de 'Discovery Box'.

Wij kiezen voor de volgende datum:

 


 

Wij willen graag dat meester Daan bij ons op school komt om met de leerkrachten aan de slag te gaan met de 'Discovery Box'. Het moment wordt in overleg vastgesteld.