Al zo’n 150 Nederlandse en Belgische scholen zijn of worden binnenkort een VierKeerWijzer®-school. Dit is een school die kinderen een uitdagende leeromgeving biedt. In deze omgeving waar de acht intelligenties binnen thema’s centraal staan, zijn kinderen zo vol enthousiasme en motivatie taakgericht bezig, dat de leerkracht de handen vrij heeft om ieder kind optimaal te begeleiden. Op deze manier haalt ieder kind de kerndoelen die binnen het thema aan bod komen.
De thema’s in groep 1 en 2 zijn vakoverstijgend. De vakgebieden rekenen, taal en lezen worden vanaf groep 3 getraind met een methode, de overige vakgebieden worden in thema’s van drie weken aangeboden.
In de groepen 3 en 4 sluiten de thema’s veelal aan bij de reken-, taal- of aanvankelijk leesmethode (VLL).
Vanaf groep 5 wordt er drie weken met een geschiedenis- en drie weken met een aardrijkskundethema gewerkt. Tussen deze thema’s in krijgt natuur een plaats. In de thema’s worden vakken als begrijpend lezen, woordenschat, stellen, burgerschap, kunstzinnige vorming, cultuureducatie, techniek en verkeer geïntegreerd.

Webje-wijzer voor kinderen

Binnen VierKeerWijzer® wordt gewerkt met duidelijke doelen die de kinderen moeten halen, deze doelen halen ze door het volgen van leerkrachtlessen en het werken met talloze activiteitenkaarten of eigen opdrachten. Deze site, www.webje-wijzer.nl kan kinderen helpen bij het zoeken van antwoorden, het zoeken van achtergrondinformatie, het voorbereiden van een presentatie en het inzicht krijgen in het thema. Door geen reclame toe te laten en het wekelijks doorlopen van de links blijft de site bijzonder toegankelijk en veilig voor kinderen.

Webje-wijzer voor leerkrachten

VierKeerWijzer® wil niet alleen talenten van kinderen benutten, maar ook die van de leerkracht. Hij of zij kan immers het vonkje overbrengen, enthousiasmeren en motiveren. Bij het voorbereiden van de leerkrachtlessen en het ondersteunen van kinderen bij hun activiteiten kan deze site geraadpleegd worden. Binnen VierKeerWijzer® wordt gewerkt met een portfolio en een talentenprofiel. Hierdoor kent de leerkracht zijn of haar kinderen. Dit helpt om kinderen dat te bieden wat bij hun intelligentie past. Andersom biedt natuurlijk ook veel kansen: U daagt het kind uit juist een intelligentie te benutten die minder sterk ontwikkeld is.

 

 

 

Tips voor gebruik van deze site